สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 78309 ฉ.1 78310 ฉ.2 78311 ฉ.3 81347 ฉ.4 81348 ฉ.5 81349 ฉ.6
ISBN 978-616-04-3390-2
เลขหมู่ 371.302812 ช799ค 2559
ชื่อคน
 • โช, อียัน
 • ชื่อเรื่อง
 • 80 คำถามช่วยให้เรียนดี
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2559
  บรรณลักษณ์ 176 หน้า 168 บาท
  หัวเรื่อง
 • วิธีเขียน
 • เพิ่มบุคคล
 • พิมพ์รัก จิตรักษา, แปล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • โช, อียัน
 • 80 คำถามช่วยให้เรียนดี
 • วิธีเขียน
 • พิมพ์รัก จิตรักษา, แปล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  37A78309  371.302812 ช799ค 2559 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  37A78310  371.302812 ช799ค 2559 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  37A78311  371.302812 ช799ค 2559 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  37A81347  371.302812 ช799ค 2559 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  37A81348  371.302812 ช799ค 2559 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  37A81349  371.302812 ช799ค 2559 ฉ.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10901]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver