สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 78363 ฉ.1 78364 ฉ.2 78365 ฉ.3
ISBN 978-616-04-3389-6
เลขหมู่ 895.91301 อ316ช 2559
ชื่อคน
 • อรเกษม รอดสุทธิ
 • ชื่อเรื่อง
 • ช้างบิน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2559
  บรรณลักษณ์ 168 หน้า 165 บาท
  หัวเรื่อง
 • วรรณกรรมสำหรับเด็ก
 • เพิ่มบุคคล
 • วิภาวี จันทรวงศ์, ผู้วาดภาพประกอบ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • อรเกษม รอดสุทธิ
 • ช้างบิน
 • วรรณกรรมสำหรับเด็ก
 • วิภาวี จันทรวงศ์, ผู้วาดภาพประกอบ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A78363  895.91301 อ316ช 2559 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A78364  895.91301 อ316ช 2559 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A78365  895.91301 อ316ช 2559 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10920]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver