สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 78372 ฉ.1 78373 ฉ.2 78374 ฉ.3 81446 ฉ.4 81447 ฉ.5 81448 ฉ.6
ISBN 978-616-04-3441-1
เลขหมู่ 823.914 ฮ161ย 2559
ชื่อคน
 • ฮอฟฟ์แมน, พอล
 • ชื่อเรื่อง
 • ยมทูตขยับปีก
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2559
  บรรณลักษณ์ 480 หน้า 295 บาท
  หัวเรื่อง
 • นวนิยายอังกฤษ
 • เพิ่มบุคคล
 • จิระนันท์ พิตรปรีชา
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ฮอฟฟ์แมน, พอล
 • ยมทูตขยับปีก
 • นวนิยายอังกฤษ
 • จิระนันท์ พิตรปรีชา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  82A78372  823.914 ฮ161ย 2559 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  82A78373  823.914 ฮ161ย 2559 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  82A78374  823.914 ฮ161ย 2559 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  82A81446  823.914 ฮ161ย 2559 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  82A81447  823.914 ฮ161ย 2559 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  82A81448  823.914 ฮ161ย 2559 ฉ.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10923]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver