สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 78375 ฉ.1 78376 ฉ.2 78377 ฉ.3
ISBN 978-616-04-0783-5
เลขหมู่ 500 ฮ-582-5 2554
ชื่อคน
 • เฮกเกอร์, โจอาคิม
 • ชื่อเรื่อง
 • 50 ทดลองวิทย์ในชีวิตประจำวัน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 2554
  บรรณลักษณ์ 296 หน้า 295 บาท
  หัวเรื่อง
 • วิทยาศาสตร์-การทดลอง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เฮกเกอร์, โจอาคิม
 • 50 ทดลองวิทย์ในชีวิตประจำวัน
 • วิทยาศาสตร์-การทดลอง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  50A78375  500 ฮ-582-5 2554 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  50A78376  500 ฮ-582-5 2554 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  50A78377  500 ฮ-582-5 2554 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10924]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver