สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 78402 ฉ.1 78403 ฉ.2 78404 ฉ.3
ISBN 978-974-472-512-7
เลขหมู่ 570 ว713ช 2558
ชื่อคน
 • วิลเลียมส์, กาเรธ
 • ชื่อเรื่อง
 • ชีววิทยา
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 15
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 2558
  บรรณลักษณ์ 352 หน้า 450 บาท
  หัวเรื่อง
 • ชีววิทยา
 • เพิ่มบุคคล
 • อุษณีย์ ยศยิ่งยวด, ผู้แปล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • วิลเลียมส์, กาเรธ
 • ชีววิทยา
 • ชีววิทยา
 • อุษณีย์ ยศยิ่งยวด, ผู้แปล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  57A78402  570 ว713ช 2558 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  57A78403  570 ว713ช 2558 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  57A78404  570 ว713ช 2558 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10933]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver