สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 78421 ฉ.1 78422 ฉ.2 78423 ฉ.3
ISBN 978-616-04-3062-8
เลขหมู่ 530 จ213ฟ 2559
ชื่อคน
 • จอห์นสัน, คีท
 • ชื่อเรื่อง
 • ฟิสิกส์ขั้นสูง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2559
  บรรณลักษณ์ 512 หน้า 650 บาท
  หัวเรื่อง
 • ฟิสิกส์
 • เพิ่มบุคคล
 • ฮิวเวตต์ ชิมโมน และคณะ, ผู้แต่งร่วม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • จอห์นสัน, คีท
 • ฟิสิกส์ขั้นสูง
 • ฟิสิกส์
 • ฮิวเวตต์ ชิมโมน และคณะ, ผู้แต่งร่วม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  53A78421  530 จ213ฟ 2559 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  53A78422  530 จ213ฟ 2559 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  53A78423  530 จ213ฟ 2559 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10939]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver