สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 78478, ฉ1 78479, ฉ2 78480, ฉ3
ISBN 978-616-00-2776-7
เลขหมู่ 398.2 ส113น 2559
ชื่อคน
 • ส.พลายน้อย
 • ชื่อเรื่อง
 • นิทานจีน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สถาพรบุ๊คส์ 2559
  บรรณลักษณ์ 180 หน้า 150 บาท
  หัวเรื่อง
 • นิทาน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ส.พลายน้อย
 • นิทานจีน
 • นิทาน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  39B78478  398.2 ส113น 2559 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  39B78479  398.2 ส113น 2559 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  39B78480  398.2 ส113น 2559 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10958]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver