สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 38431,ฉ1
ISBN 974-7702-42-8
เลขหมู่ 089.95911 ต46ม 2537
ชื่อคน
 • ตุ้ย ชุมสาย,ม.ล.
 • ชื่อเรื่อง
 • มนุษยศาสตร์สารอ่านเพลิน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ มูลนิธิศาสตราจารย์หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาน 2537
  บรรณลักษณ์ 282หน้า 100บาท
  หมายเหตุ อนุสรณ์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอายุครบ 30ปี. 11 สิงหาคม พ.ส.2537
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • รวมเรื่อง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ตุ้ย ชุมสาย,ม.ล.
 • มนุษยศาสตร์สารอ่านเพลิน
 • รวมเรื่อง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  08B38431   089.95911 ต46ม 2537 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1097]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver