สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 78591 ล.1 78592 ล.2 78593 ล.3 78594 ล.4 78595 ล.5 78596 ล.6 78597 ล.7 78598 ล.8 78599 ล.9 78600 ล.10 78601 ล.11 78602 ล.12
ISBN 978-7-5186-0181-3 (ล.1) 978-7-5186-0191-2 (ล.2) 978-7-5186-0187-5 (ล.3) 978-7-5186-0192-9 (ล.4) 978-7-5186-0184-4 (ล.5) 978-7-5186-0186-8 (ล.6) 978-7-5186-0188-2 (ล.7) 978-7-5186-0185-1 (ล.8) 978-7-5186-0193-6 (ล.9) 978-7-5186-0183-7 (ล.10) 978-7-5186-0189-9 (ล.11) 978-7-5186-0190-5 (ล.12)
เลขหมู่ 398.204951 น597W
ชื่อเรื่อง
 • นิทานจีน
 • ชื่อชุด
 • 1 ชุด = 12 เล่ม
 • หัวเรื่อง
 • นิทานจีน
 • Digital Access
 • www.jdcbs.c
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • นิทานจีน
 • 1 ชุด = 12 เล่ม
 • นิทานจีน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  39B78591  398.204951 น597W ล.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  39B78592  398.204951 น597W ล.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  39B78593  398.204951 น597W ล.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  39B78594  398.204951 น597W ล.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  39B78595  398.204951 น597W ล.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  39B78596  398.204951 น597W ล.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  39B78597  398.204951 น597W ล.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  39B78598  398.204951 น597W ล.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  39B78599  398.204951 น597W ล.9  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10. [ ขอจอง ]  39B78600  398.204951 น597W ล.10  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   11. [ ขอจอง ]  39B78601  398.204951 น597W ล.11  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   12. [ ขอจอง ]  39B78602  398.204951 น597W ล.12  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10971]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver