สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 40700,ฉ1 40701,ฉ2 40702,ฉ3 40703,ฉ4
ISBN 974-632-488-8
เลขหมู่ 495.91152 ก27ภ 2538
ชื่อคน
 • กาญจนา นาคสกุล
 • ชื่อเรื่อง
 • ภาษาไทยวันละคำ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538
  บรรณลักษณ์ 177 หน้า 85 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาไทย - การใช้ภาษา
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กาญจนา นาคสกุล
 • ภาษาไทยวันละคำ
 • ภาษาไทย - การใช้ภาษา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  49A40700   495.91152 ก27ภ 2538 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  49A40701   495.91152 ก27ภ 2538 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  49A40702   495.91152 ก27ภ 2538 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  49A40703   495.91152 ก27ภ 2538 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [110]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver