สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 78509, ฉ1 78510, ฉ2 78511, ฉ3
ISBN 978-616-00-2693-7
เลขหมู่ 895.913 ก396L 2559
ชื่อคน
 • กัลฐิดา
 • ชื่อเรื่อง
 • Lost Sixth Sign : ดวงจิตอำพัน (จบ)
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สถาพรบุคส์ร 2559
  บรรณลักษณ์ 463 หน้า 350 บาท
  หัวเรื่อง
 • นวนิยายไทย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กัลฐิดา
 • Lost Sixth Sign : ดวงจิตอำพัน (จบ)
 • นวนิยายไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A78509  895.913 ก396L 2559 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A78510  895.913 ก396L 2559 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A78511  895.913 ก396L 2559 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11007]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver