สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 78512, ฉ1 78513, ฉ2 78514, ฉ3 78515, Concept Art ฉ1 78516, (การ์ตูน) ล1 ฉ1 78517, (การ์ตูน) ล1 ฉ2 78518, (การ์ตูน) ล1 ฉ3 78519, Concept Art ฉ2 78520, (การ์ตูน) ล2 ฉ1 78521, (การ์ตูน) ล2 ฉ2 78522, (การ์ตูน) ล2 ฉ3 78523, Concept Art ฉ3
ISBN 978-616-00-2893-1
เลขหมู่ 895.913 ก396G 2560
ชื่อคน
 • กัลฐิดา
 • ชื่อเรื่อง
 • Glodano’s Tale คำเชิญจากผืนป่า
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สถาพรบุ๊คส์ 2560
  บรรณลักษณ์ ชุดละ 1,500 บาท 4 เล่ม
  ชื่อชุด
 • Glodano’s Tale คำเชิญจากผืนป่า
 • หมายเหตุ เป็นภาคพิเศษของเซวีน่า มหานครแห่งมนตรา : 1 ชุด มี 4 เล่ม / เล่ม 1 Glodano’s Tale คำเชิญจากผืนป่า / เล่ม 2 Glodano’s Tale คำเชิญจากผืนป่า (ฉบับการ์ตูน1) / เล่ม 3 Glodano’s Tale คำเชิญจากผืนป่า (ฉบับการ์ตูน 2) / เล่ม 4 Concept Art of Sevena World
  หัวเรื่อง
 • นวนิยายไทย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กัลฐิดา
 • Glodano’s Tale คำเชิญจากผืนป่า
 • Glodano’s Tale คำเชิญจากผืนป่า
 • นวนิยายไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A78512  895.913 ก396G 2560 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A78513  895.913 ก396G 2560 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A78514  895.913 ก396G 2560 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  89A78515  895.913 ก396G 2560 Concept Art ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  89A78516  895.913 ก396G 2560 (การ์ตูน) ล.1 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  89A78517  895.913 ก396G 2560 (การ์ตูน) ล.1 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  89A78518  895.913 ก396G 2560 (การ์ตูน) ล.1 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  89A78519  895.913 ก396G 2560 Concept Art ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  89A78520  895.913 ก396G 2560 (การ์ตูน) ล.2 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10. [ ขอจอง ]  89A78521  895.913 ก396G 2560 (การ์ตูน) ล.2 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   11. [ ขอจอง ]  89A78522  895.913 ก396G 2560 (การ์ตูน) ล.2 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   12. [ ขอจอง ]  89A78523  895.913 ก396G 2560 Concept Art ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11016]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver