สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 38802,ฉ1 38803,ฉ2 38804,ฉ3 38805,ฉ4 38806,ฉ5
เลขหมู่ 420 ว234C 2527
ชื่อคน
 • วิโรจน์ พานิชกิจ
 • ชื่อเรื่อง
 • Comprehensive Tests
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แม็ค 2527
  บรรณลักษณ์ 341หน้า 45บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ-ข้อสอบและคำถาม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • วิโรจน์ พานิชกิจ
 • Comprehensive Tests
 • ภาษาอังกฤษ-ข้อสอบและคำถาม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42A38802   420 ว234C 2527 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42A38803   420 ว234C 2527 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  42A38804   420 ว234C 2527 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  42A38805   420 ว234C 2527 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  42A38806   420 ว234C 2527 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1106]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver