สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 38699,ฉ1 38200,ฉ2 38201,ฉ3 38702,ฉ4 38703,ฉ5
ISBN 974-8405-48-6
เลขหมู่ 420 ส195E 2541
ชื่อคน
 • สมบูรณ์ บุสยศิริ
 • ชื่อเรื่อง
 • EFFECTIVE TESTS
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ c,H8 2541
  บรรณลักษณ์ 169หน้า 60บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ -ข้อสอบและคำถาม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สมบูรณ์ บุสยศิริ
 • EFFECTIVE TESTS
 • ภาษาอังกฤษ -ข้อสอบและคำถาม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42A38699   420 ส195E 2541 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42A38200   420 ส195E 2541 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  42A38201   420 ส195E 2541 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  42A38702   420 ส195E 2541 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  42A38703   420 ส195E 2541 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1108]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver