สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 78822 ฉ.1 78823 ฉ.2 78824 ฉ.3
ISBN 978-974-9910-04-7
เลขหมู่ 813.54 น441ข 2549
ชื่อคน
 • นา, อัน
 • ชื่อเรื่อง
 • ข้ามขอบฟ้าตามหาสวรรค์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ทีน 2549
  บรรณลักษณ์ 136 หน้า 98 บาท
  หัวเรื่อง
 • นวนิยายอเมริกัน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • นา, อัน
 • ข้ามขอบฟ้าตามหาสวรรค์
 • นวนิยายอเมริกัน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  81A78822  813.54 น441ข 2549 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  81A78823  813.54 น441ข 2549 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  81A78824  813.54 น441ข 2549 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11080]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver