สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 78825 ฉ.1 78826 ฉ.2 78827 ฉ.3
ISBN 978-616-04-0553-4
เลขหมู่ 823 ด969ถ 2555
ชื่อคน
 • โดเฮอร์ตี, เบอร์ลี
 • ชื่อเรื่อง
 • ถึงเธอ...ที่รัก
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2555
  บรรณลักษณ์ 184 หน้า 148 บาท
  หัวเรื่อง
 • นวนิยายอังกฤษ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • โดเฮอร์ตี, เบอร์ลี
 • ถึงเธอ...ที่รัก
 • นวนิยายอังกฤษ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  82A78825  823 ด969ถ 2555 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  82A78826  823 ด969ถ 2555 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  82A78827  823 ด969ถ 2555 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11081]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver