สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 78846, ฉ1 78847, ฉ2 78848, ฉ3
ISBN 978-974-03-3601-3
เลขหมู่ 570 อ173ศ 2560
ชื่อคน
  • อนันต์ ปานศุภวัชร
  • ชื่อเรื่อง
  • ศัพท์ชีววิทยา
  • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ศูนย์หนังสือจุฬา 2560
    บรรณลักษณ์ 750 หน้า 680 บาท
    หัวเรื่อง
  • ชีววิทยา - พจนานุกรม
  • ชีววิทยา - ศัพท์บัญญัติ
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
  • อนันต์ ปานศุภวัชร
  • ศัพท์ชีววิทยา
  • ชีววิทยา - พจนานุกรม
  • ชีววิทยา - ศัพท์บัญญัติ
  •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
     1. [ ขอจอง ]  57A78846  570 อ173ศ 2560 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
     ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
     2. [ ขอจอง ]  57A78847  570 อ173ศ 2560 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
     ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
     3. [ ขอจอง ]  57A78848  570 อ173ศ 2560 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
     ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
    [11088]

     ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver