สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 40698,ฉ1 40699,ฉ2
เลขหมู่ 495.918 ภ31ภ 2539
ชื่อคน
 • ประภาศรี สีหอำไพ
 • ชื่อเรื่อง
 • ภาษาไทย ๔
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2539
  บรรณลักษณ์ 203 หน้า 85 หน้า
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาไทย - การใช้ภาษา
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ประภาศรี สีหอำไพ
 • ภาษาไทย ๔
 • ภาษาไทย - การใช้ภาษา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  49A40698   495.918 ภ31ภ 2539 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  49A40699   495.918 ภ31ภ 2539 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [111]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver