สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 78909 ฉ.1 78910 ฉ.2 78911 ฉ.3 80150 ฉ.4 80151 ฉ.5 80152 ฉ.6 80153 ฉ.7 80154 ฉ.8
ISBN 978-616423070-5
เลขหมู่ 570 ศ-686B 2560
ชื่อคน
 • ศุภณัฐ ไพโรหกุล
 • ชื่อเรื่อง
 • Biology
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 5
  พิมพลักษณ์ นนทบุรี ศุภณัฐ ไพโรหกุล 2560
  บรรณลักษณ์ 567 หน้า 590 บาท
  หัวเรื่อง
 • ชีววิทยา
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ศุภณัฐ ไพโรหกุล
 • Biology
 • ชีววิทยา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  57A78909  570 ศ-686B 2560 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  57A78910  570 ศ-686B 2560 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  57A78911  570 ศ-686B 2560 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  57A80150  570 ศ-686B 2560 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  57A80151  570 ศ-686B 2560 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  57A80152  570 ศ-686B 2560 ฉ.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  57A80153  570 ศ-686B 2560 ฉ.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  57A80154  570 ศ-686B 2560 ฉ.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11109]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver