สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 79003, ฉ1 79004, ฉ2 79005, ฉ3 79006, ฉ4 79007, ฉ5 79008, ฉ6
ISBN 978-616-92605-0-9
เลขหมู่ 835.911 พ453น 2560
ชื่อคน
 • พลัง เพียงพิรุฬห์
 • ชื่อเรื่อง
 • นครคนนอก
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นิดจะศิลป์ 2560
  บรรณลักษณ์ 200 หน้า 150 บาท
  หัวเรื่อง
 • กวีนิพนธ์ไทย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • พลัง เพียงพิรุฬห์
 • นครคนนอก
 • กวีนิพนธ์ไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  83A79003  835.911 พ453น 2560 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  83A79004  835.911 พ453น 2560 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  83A79005  835.911 พ453น 2560 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  83A79006  835.911 พ453น 2560 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  83A79007  835.911 พ453น 2560 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  83A79008  835.911 พ453น 2560 ฉ.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11136]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver