สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 79036, ฉ1 79037, ฉ2 79038, ฉ3
ISBN 978-616-13-0090-6
เลขหมู่ 495.918 จ474- 2554
ชื่อเรื่อง
 • จินดามณี
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ เพชรกะรัต 2554
  บรรณลักษณ์ 198 หน้า 180 บาท
  หัวเรื่อง
 • ภาษาไทย - แบบเรียน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • จินดามณี
 • ภาษาไทย - แบบเรียน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  49A79036  495.918 จ474- 2554 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  49A79037  495.918 จ474- 2554 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  49A79038  495.918 จ474- 2554 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11146]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver