สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 79084, ฉ1 79085, ฉ2 79086, ฉ3
ISBN 978-616-00-2979-2
เลขหมู่ อ 551.577 ฝ129- 2560
ชื่อเรื่อง
 • ฝนหลวง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สถาพรบุ๊คส์ 2560
  บรรณลักษณ์ 48 หน้า 150 บาท
  ชื่อชุด
 • ศาสตร์พระราชา
 • หัวเรื่อง
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ฝนเทียม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ฝนหลวง
 • ศาสตร์พระราชา
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ฝนเทียม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF79084  อ 551.577 ฝ129- 2560 ฉ.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  REF79085  อ 551.577 ฝ129- 2560 ฉ.2  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  REF79086  อ 551.577 ฝ129- 2560 ฉ.3  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11161]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver