สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 79196 ฉ.1 79197 ฉ.2 79198 ฉ.3
ISBN 978-616-04-3816-7
เลขหมู่ 540 ช576ก 2560
ชื่อคน
 • ชี, แชฮวา
 • ชื่อเรื่อง
 • กรดและเบส
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2560
  บรรณลักษณ์ 216 หน้า 265 บาท
  ชื่อชุด
 • ชุด เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ
 • หัวเรื่อง
 • เคมี
 • กรด
 • เพิ่มบุคคล
 • วลี จิตจำรัสรัตน์, ผู้แปล
 • ชัง, ท็อกฮย็อน, ผู้วาดภาพประกอบ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ชี, แชฮวา
 • กรดและเบส
 • ชุด เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ
 • เคมี
 • กรด
 • วลี จิตจำรัสรัตน์, ผู้แปล
 • ชัง, ท็อกฮย็อน, ผู้วาดภาพประกอบ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  54A79196  540 ช576ก 2560 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  54A79197  540 ช576ก 2560 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  54A79198  540 ช576ก 2560 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11191]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver