สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 79199 ฉ.1 79200 ฉ.2 79201 ฉ.3
ISBN 978-616-04-3658-3
เลขหมู่ 499.211 ค332ฟ 2560
ชื่อคน
 • คาเทน, เฟอร์นันโด
 • ชื่อเรื่อง
 • ฟิลิปปินส์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2560
  บรรณลักษณ์ 240 หน้า 295 บาท
  ชื่อชุด
 • ชุดภาษาอาเวียน
 • หัวเรื่อง
 • ภาษาฟิลิปิโน--บทสนทนาและวลี
 • เพิ่มบุคคล
 • คาเทน, เฟอร์นันโด, ผู้แปล
 • ปุนปุน, ผู้วาดภาพประกอบ
 • ป้าจ๋า, ผู้วาดภาพประกอบร่วม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • คาเทน, เฟอร์นันโด
 • ฟิลิปปินส์
 • ชุดภาษาอาเวียน
 • ภาษาฟิลิปิโน--บทสนทนาและวลี
 • คาเทน, เฟอร์นันโด, ผู้แปล
 • ปุนปุน, ผู้วาดภาพประกอบ
 • ป้าจ๋า, ผู้วาดภาพประกอบร่วม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  49B79199  499.211 ค332ฟ 2560 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  49B79200  499.211 ค332ฟ 2560 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  49B79201  499.211 ค332ฟ 2560 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11192]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver