สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 79205 ฉ.1 79206 ฉ.2 79207 ฉ.3 89857 ฉ.4
ISBN 978-616-04-3798-6
เลขหมู่ 949 ร492อ 2560
ชื่อคน
 • รี, วอนบก
 • ชื่อเรื่อง
 • อิตาลี
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2560
  บรรณลักษณ์ 264 หน้า 295 บาท
  ชื่อชุด
 • ชุด การ์ตูนตะลุยประวัติศาสตร์นานาประเทศ
 • หัวเรื่อง
 • ยุโรป--ประวัติศาสตร์
 • ประวัติศาสตร์ยุโรป
 • เพิ่มบุคคล
 • ธนวดี บุญล้วน, ผู้แปล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • รี, วอนบก
 • อิตาลี
 • ชุด การ์ตูนตะลุยประวัติศาสตร์นานาประเทศ
 • ยุโรป--ประวัติศาสตร์
 • ประวัติศาสตร์ยุโรป
 • ธนวดี บุญล้วน, ผู้แปล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  74A79205  949 ร492อ 2560 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  74A79206  949 ร492อ 2560 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  74A79207  949 ร492อ 2560 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  74A89857  949 ร492อ 2560 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11194]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver