สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 79208 ฉ.1 79209 ฉ.2 79210 ฉ.3
ISBN 978-616-04-3768-9
เลขหมู่ 952 ร492ญ 2560
ชื่อคน
 • รี, วอนบก
 • ชื่อเรื่อง
 • ญี่ปุ่น (ประวัติศาสตร์)
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2560
  บรรณลักษณ์ 264 หน้า 295 บาท
  ชื่อชุด
 • ชุด การ์ตูนสนุกตะลุยประวัติศาสตร์นานาประเทศ
 • หัวเรื่อง
 • ญี่ปุ่น--ประวัติศาสตร์
 • เพิ่มบุคคล
 • ชลาลัย สายบุตร, ผู้แปล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • รี, วอนบก
 • ญี่ปุ่น (ประวัติศาสตร์)
 • ชุด การ์ตูนสนุกตะลุยประวัติศาสตร์นานาประเทศ
 • ญี่ปุ่น--ประวัติศาสตร์
 • ชลาลัย สายบุตร, ผู้แปล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  95A79208  952 ร492ญ 2560 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  95A79209  952 ร492ญ 2560 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  95A79210  952 ร492ญ 2560 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11195]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver