สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 40696,ฉ1 40697,ฉ2
ISBN 974-633-416-6
เลขหมู่ 495.915 ภ31 2540
ชื่อคน
 • สุปราณี ดาราฉาย
 • ชื่อเรื่อง
 • ภาษาไทย ๓
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540
  บรรณลักษณ์ 163 หน้า 55 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาไทย - การใช้ภาษา
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สุปราณี ดาราฉาย
 • ภาษาไทย ๓
 • ภาษาไทย - การใช้ภาษา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  49A40696   495.915 ภ31 2540 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  49A40697   495.915 ภ31 2540 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [112]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver