สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 79223 ฉ.1 79224 ฉ.2 79225 ฉ.3
ISBN 978-616-04-3827-3
เลขหมู่ 390.0952 ภ661ม 2560
ชื่อคน
 • ภูพิงค์ มะโน
 • ชื่อเรื่อง
 • มากกว่าชา
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2560
  บรรณลักษณ์ 136 หน้า 185 บาท
  หัวเรื่อง
 • สารคดีไทย
 • ชา
 • เพิ่มบุคคล
 • พิมพ์ศศิธร ออสติ, ผู้วาดภาพประกอบ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ภูพิงค์ มะโน
 • มากกว่าชา
 • สารคดีไทย
 • ชา
 • พิมพ์ศศิธร ออสติ, ผู้วาดภาพประกอบ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  39A79223  390.0952 ภ661ม 2560 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  39A79224  390.0952 ภ661ม 2560 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  39A79225  390.0952 ภ661ม 2560 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11200]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver