สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 79262 ฉ.1 79263 ฉ.2 79264 ฉ.3
ISBN 978-616-04-3814-3
เลขหมู่ 536 ฮ113ค 2560
ชื่อคน
 • ฮง, อ๊กซู
 • ชื่อเรื่อง
 • ความร้อน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2560
  บรรณลักษณ์ 216 หน้า 265 บาท
  ชื่อชุด
 • ชุด เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ
 • หัวเรื่อง
 • ความร้อน
 • เพิ่มบุคคล
 • วันวิสาข์ ปัญญางาม, ผู้แปล
 • คิม, พุนมโย, ผู้วาดภาพประกอบ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ฮง, อ๊กซู
 • ความร้อน
 • ชุด เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ
 • ความร้อน
 • วันวิสาข์ ปัญญางาม, ผู้แปล
 • คิม, พุนมโย, ผู้วาดภาพประกอบ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  53B79262  536 ฮ113ค 2560 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  53B79263  536 ฮ113ค 2560 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  53B79264  536 ฮ113ค 2560 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11213]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver