สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 79265 ฉ.1 79266 ฉ.2 79267 ฉ.3
ISBN 978-616-04-3575-3
เลขหมู่ 741.5 ฮ113B 2560
ชื่อคน
 • ฮง, ซึงอู
 • ชื่อเรื่อง
 • Big Bang แรกมีในโลกวิทย์ 2 วิทย์ยุคกรีกโบราณ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2560
  บรรณลักษณ์ 176 หน้า 165 บาท
  หัวเรื่อง
 • การ์ตูน
 • เพิ่มบุคคล
 • วันวิสาข์ ปัญญางาม, ผู้แปล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ฮง, ซึงอู
 • Big Bang แรกมีในโลกวิทย์ 2 วิทย์ยุคกรีกโบราณ
 • การ์ตูน
 • วันวิสาข์ ปัญญางาม, ผู้แปล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  74A79265  741.5 ฮ113B 2560 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  74A79266  741.5 ฮ113B 2560 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  74A79267  741.5 ฮ113B 2560 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11214]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver