สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 38714,ฉ1 38715,ฉ2 38716,ฉ3 38717,ฉ4 38718,ฉ5
ISBN 974-8394-97-2
เลขหมู่ 420 ว234C 2527
ชื่อคน
 • วิโรจน์ พานิชกิจ
 • ชื่อเรื่อง
 • COMPREHENSIVE TESTS
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แม็ค 2527
  บรรณลักษณ์ 314หน้า 45บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ-ข้อสอบและคำถาม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • วิโรจน์ พานิชกิจ
 • COMPREHENSIVE TESTS
 • ภาษาอังกฤษ-ข้อสอบและคำถาม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42A38714   420 ว234C 2527 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42A38715   420 ว234C 2527 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  42A38716   420 ว234C 2527 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  42A38717   420 ว234C 2527 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  42A38718   420 ว234C 2527 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1122]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver