สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 79283 ฉ.1 79284 ฉ.2 79285 ฉ.3
ISBN 978-616-04-3312-4
เลขหมู่ 372.35 อ939ก 2560
ชื่อคน
 • แอชบรุก, เพกกี
 • ชื่อเรื่อง
 • 250 กิจกรรมสร้างทักษะวิทยาศาสตร์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2560
  บรรณลักษณ์ 240 หน้า 245 บาท
  หัวเรื่อง
 • วิทยาศาสตร์--กิจกรรมการเรียนการสอน
 • เพิ่มบุคคล
 • ศุภวัลย์ ตันวรรณรักษ์, ผู้แปล
 • ลั่นทม, ผู้แปลร่วม
 • เฟอร์แรนต์ดอยล์, มารี, ผู้วาดภาพประกอบ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • แอชบรุก, เพกกี
 • 250 กิจกรรมสร้างทักษะวิทยาศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์--กิจกรรมการเรียนการสอน
 • ศุภวัลย์ ตันวรรณรักษ์, ผู้แปล
 • ลั่นทม, ผู้แปลร่วม
 • เฟอร์แรนต์ดอยล์, มารี, ผู้วาดภาพประกอบ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  37A79283  372.35 อ939ก 2560 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  37A79284  372.35 อ939ก 2560 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  37A79285  372.35 อ939ก 2560 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11220]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver