สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 79292 ฉ.1 79293 ฉ.2 79294 ฉ.3
ISBN 978-616-04-3542-5
เลขหมู่ 150.287 น366ค 2560
ชื่อคน
 • นะกะงะวะ, โจซุเกะ
 • ชื่อเรื่อง
 • 61 คำถาม สแกนนิสัย (ที่ไม่มีใครบอกคุณ)
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อินสปายร์ 2560
  บรรณลักษณ์ 288 หน้า 195 บาท
  หัวเรื่อง
 • แบบทดสอบทางจิตวิทยา
 • เพิ่มบุคคล
 • กิ่งดาว ไตรยสุนันท์, ผู้แปล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • นะกะงะวะ, โจซุเกะ
 • 61 คำถาม สแกนนิสัย (ที่ไม่มีใครบอกคุณ)
 • แบบทดสอบทางจิตวิทยา
 • กิ่งดาว ไตรยสุนันท์, ผู้แปล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  15A79292  150.287 น366ค 2560 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  15A79293  150.287 น366ค 2560 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  15A79294  150.287 น366ค 2560 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11223]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver