สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 79369 ฉ.1 79370 ฉ.2 79371 ฉ.3
ISBN 978-616-13-0089-0
เลขหมู่ 895.914 พ323ร 2554
ชื่อคน
 • พระคลัง (หน), เจ้าพระยา
 • ชื่อเรื่อง
 • ราชาธิราช
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ เพชรกะรัต 2554
  บรรณลักษณ์ 582 หน้า 280 บาท
  หัวเรื่อง
 • ราชาธิราช
 • วรรณคดีไทย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • พระคลัง (หน), เจ้าพระยา
 • ราชาธิราช
 • ราชาธิราช
 • วรรณคดีไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A79369  895.914 พ323ร 2554 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A79370  895.914 พ323ร 2554 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A79371  895.914 พ323ร 2554 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11245]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver