สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 79435, ฉ1 79436, ฉ2 79437, ฉ3
ISBN 978-616-7720-10-4
เลขหมู่ 540 ธ156B 2558
ชื่อคน
 • ธนวิชญ์ จูละยานนท์
 • ชื่อเรื่อง
 • Born to be วิสวกรรมเคมี
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น 2558
  บรรณลักษณ์ 185 หน้า 185 บาท
  หัวเรื่อง
 • เคมี - ข้อสอบและเฉลย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ธนวิชญ์ จูละยานนท์
 • Born to be วิสวกรรมเคมี
 • เคมี - ข้อสอบและเฉลย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  54A79435  540 ธ156B 2558 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  54A79436  540 ธ156B 2558 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  54A79437  540 ธ156B 2558 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11267]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver