สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 79483 ฉ.1 79484 ฉ.2 79485 ฉ.3
ISBN 978-616-00-3170-2
เลขหมู่ 398.2 ส312ฟ 2560
ชื่อคน
 • สมิตา หมวดทอง
 • ชื่อเรื่อง
 • ฟิตอังกฤษ พิชิต EP
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สถาพรบุ๊คส์ 2560
  บรรณลักษณ์ 388 หน้า 250 บาท
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สมิตา หมวดทอง
 • ฟิตอังกฤษ พิชิต EP
 • ภาษาอังกฤษ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  39B79483  398.2 ส312ฟ 2560 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  39B79484  398.2 ส312ฟ 2560 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  39B79485  398.2 ส312ฟ 2560 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11286]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver