สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 79505
ISBN 978-616-04-1416-1
เลขหมู่ 636.4 พ642ห 2556
ชื่อคน
 • พิชัย จิรวัฒนาพงศ์
 • ชื่อเรื่อง
 • หมู
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 2556
  บรรณลักษณ์ 52 หน้า 195 บาท
  ชื่อชุด
 • ชุดเกษตรกรรมลองทำดู
 • หัวเรื่อง
 • สุกร
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • พิชัย จิรวัฒนาพงศ์
 • หมู
 • ชุดเกษตรกรรมลองทำดู
 • สุกร
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  61113858  636.4 พ642ห 2556  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11287]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver