สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 79506
ISBN 978-616-04-0885-6
เลขหมู่ 633.15 ส778ข 2555
ชื่อคน
 • สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย
 • ชื่อเรื่อง
 • ข้าวโพด
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 2555
  บรรณลักษณ์ 52 หน้า 195 บาท
  ชื่อชุด
 • ชุดเกษตรกรรมลองทำดู
 • หัวเรื่อง
 • ข้าวโพด - การปลูก
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย
 • ข้าวโพด
 • ชุดเกษตรกรรมลองทำดู
 • ข้าวโพด - การปลูก
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  63A79506  633.15 ส778ข 2555  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11288]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver