สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 40694,ฉ1 40695,ฉ2
ISBN 974-637-072-3
เลขหมู่ 495.918 ภ31- 2540
ชื่อคน
 • พฑูรย์ สินลารัตน์ และคนอื่น ๆ
 • ชื่อเรื่อง
 • ภาษาไทย ๑
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 4
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540
  บรรณลักษณ์ 237 หน้า 95 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาไทย-การใช้ภาษา
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • พฑูรย์ สินลารัตน์ และคนอื่น ๆ
 • ภาษาไทย ๑
 • ภาษาไทย-การใช้ภาษา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  49A40694   495.918 ภ31- 2540 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  49A40695   495.918 ภ31- 2540 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [113]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver