สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 79538 ฉ.1
ISBN 978-616-353-027-1
เลขหมู่ 153.44 ภ375ป 2559
ชื่อคน
 • ภัทราพร สังข์พวงทอง
 • ชื่อเรื่อง
 • ปลิง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ 2559
  บรรณลักษณ์ 161 หน้า 180 บาท
  หัวเรื่อง
 • ความรอบรู้
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ภัทราพร สังข์พวงทอง
 • ปลิง
 • ความรอบรู้
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  15A79538  153.44 ภ375ป 2559 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  15A79539  153.44 ภ375ป 2559 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  15A79540  153.44 ภ375ป 2559 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11300]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver