สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 79598 ฉ.1
ISBN 978-616-18-1006-1
เลขหมู่ 712.6 T914- 2558
ชื่อเรื่อง
 • The Organic way
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ บ้านและสวน อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง 2558
  บรรณลักษณ์ 160 หน้า 395 บาท
  หมายเหตุ ภาพประกอบ (สี)
  หัวเรื่อง
 • การทำสวน
 • การทำสวนเชิงชีวภาพ
 • เกษตรอินทรีย์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • The Organic way
 • การทำสวน
 • การทำสวนเชิงชีวภาพ
 • เกษตรอินทรีย์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  71A79598  712.6 T914- 2558 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  71A79599  712.6 T914- 2558 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  71A79600  712.6 T914- 2558 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11323]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver