สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 79611 ฉ.1 79612 ฉ.2 79613 ฉ.3
ISBN 978-616-18-1550-9
เลขหมู่ 643.7 m456R 2559
ชื่อคน
 • my home
 • ชื่อเรื่อง
 • Renovated home
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ บ้านและสวน อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง|c 2559
  บรรณลักษณ์ 120 หน้า 225 บาท
  หัวเรื่อง
 • บ้าน
 • การปรับปรุงบ้าน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • my home
 • Renovated home
 • บ้าน
 • การปรับปรุงบ้าน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  64A79611  643.7 m456R 2559 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  64A79612  643.7 m456R 2559 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  64A79613  643.7 m456R 2559 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11328]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver