สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 79617 ฉ.1 79618 ฉ.2 79619 ฉ.3
ISBN 978-616-18-1969-9
เลขหมู่ 728.3 ว569ก 2560
ชื่อคน
 • วิญญู วานิชศิริโรจน์
 • ชื่อเรื่อง
 • 99 เรื่องต้องรู้ก่อนมีบ้าน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ บ้านและสวน อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2560
  บรรณลักษณ์ 160 หน้า 225 บาท
  หัวเรื่อง
 • สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย-แบบและแผนผัง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • วิญญู วานิชศิริโรจน์
 • 99 เรื่องต้องรู้ก่อนมีบ้าน
 • สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย-แบบและแผนผัง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  72B79617  728.3 ว569ก 2560 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  72B79618  728.3 ว569ก 2560 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  72B79619  728.3 ว569ก 2560 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11330]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver