สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 79713 ฉ.1 79714 ฉ.2 79715 ฉ.3
ISBN 978-616-04-3708-5
เลขหมู่ 641.5 ย444ล 2560
ชื่อคน
 • ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง
 • ชื่อเรื่อง
 • ละเลงครัว
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2560
  บรรณลักษณ์ 144 หน้า 115 บาท
  หัวเรื่อง
 • การปรุงอาหาร
 • เพิ่มบุคคล
 • พชรพรรณ ตั้งมติธรรม, ผู้วาดภาพประกอบ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง
 • ละเลงครัว
 • การปรุงอาหาร
 • พชรพรรณ ตั้งมติธรรม, ผู้วาดภาพประกอบ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  64A79713  641.5 ย444ล 2560 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  64A79714  641.5 ย444ล 2560 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  64A79715  641.5 ย444ล 2560 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11362]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver