สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 79752 ฉ.1 79753 ฉ.2 79754 ฉ.3
ISBN 978-616-04-3652-1
เลขหมู่ 133.1 ช799ผ 2560
ชื่อคน
 • โช, จินย็อน
 • ชื่อเรื่อง
 • ผีออนไลน์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2560
  บรรณลักษณ์ 168 หน้า 175 บาท
  ชื่อชุด
 • ชุด เรื่องผีๆ รอบโลก
 • หัวเรื่อง
 • ผี
 • เพิ่มบุคคล
 • นริศร์ จิตปัญโญยศ, ผู้แปล
 • คิม, ดาจ็อง, ผู้วาดภาพประกอบ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • โช, จินย็อน
 • ผีออนไลน์
 • ชุด เรื่องผีๆ รอบโลก
 • ผี
 • นริศร์ จิตปัญโญยศ, ผู้แปล
 • คิม, ดาจ็อง, ผู้วาดภาพประกอบ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  13A79752  133.1 ช799ผ 2560 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  13A79753  133.1 ช799ผ 2560 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  13A79754  133.1 ช799ผ 2560 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11373]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver