สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 79755 ฉ.1 79756 ฉ.2 79757 ฉ.3
ISBN 978-616-04-3896-9
เลขหมู่ 552 ช799w 2561
ชื่อคน
 • โช, ย็องซ็อง
 • ชื่อเรื่อง
 • Why? หินและแร่
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2561
  บรรณลักษณ์ 160 หน้า 165 บาท
  ชื่อชุด
 • ชุด Why?
 • หัวเรื่อง
 • หิน
 • แร่
 • เพิ่มบุคคล
 • วันวิสาข์ ปัญญาราม, ผู้แปล
 • อี, ย็องโฮ, ผู้วาดภาพประกอบ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • โช, ย็องซ็อง
 • Why? หินและแร่
 • ชุด Why?
 • หิน
 • แร่
 • วันวิสาข์ ปัญญาราม, ผู้แปล
 • อี, ย็องโฮ, ผู้วาดภาพประกอบ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  55A79755  552 ช799w 2561 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  55A79756  552 ช799w 2561 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  55A79757  552 ช799w 2561 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11374]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver