สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 79794 ฉ.1 79795 ฉ.2 79796 ฉ.3
ISBN 978-616-04-3795-5
เลขหมู่ 942 ร492อ 2560
ชื่อคน
 • รี, วอนบก
 • ชื่อเรื่อง
 • อังกฤษ
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 5
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2560
  บรรณลักษณ์ 288 หน้า 295 บาท
  ชื่อชุด
 • ชุด การ์ตูนสนุกตะลุยประวัติศาสตร์นานาประเทศ
 • หัวเรื่อง
 • ยุโรป-ประวัติศาสตร์
 • เพิ่มบุคคล
 • สาทิตย์ บุญทวี, ผู้แปล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • รี, วอนบก
 • อังกฤษ
 • ชุด การ์ตูนสนุกตะลุยประวัติศาสตร์นานาประเทศ
 • ยุโรป-ประวัติศาสตร์
 • สาทิตย์ บุญทวี, ผู้แปล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  94A79794  942 ร492อ 2560 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  94A79795  942 ร492อ 2560 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  94A79796  942 ร492อ 2560 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11387]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver