สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 79818 ฉ.1 79819 ฉ.2 79820 ฉ.3 81395 ฉ.4 81396 ฉ.5 81397 ฉ.6
ISBN 978-616-04-3781-8
เลขหมู่ 747 ย214ฝ 2560
ชื่อคน
 • ยะมะซะกิ, อะกะชิ
 • ชื่อเรื่อง
 • ฝึกบริหารจัดการตนเอง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2560
  บรรณลักษณ์ 132 หน้า 245 บาท
  ชื่อชุด
 • ชุด ทักษะการทำงาน ฝึกได้ตั้งแต่วัยเรียน
 • หัวเรื่อง
 • บ้าน - การจัดและการตกแต่ง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ยะมะซะกิ, อะกะชิ
 • ฝึกบริหารจัดการตนเอง
 • ชุด ทักษะการทำงาน ฝึกได้ตั้งแต่วัยเรียน
 • บ้าน - การจัดและการตกแต่ง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  74B79818  747 ย214ฝ 2560 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  74B79819  747 ย214ฝ 2560 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  74B79820  747 ย214ฝ 2560 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  74B81395  747 ย214ฝ 2560 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  74B81396  747 ย214ฝ 2560 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  74B81397  747 ย214ฝ 2560 ฉ.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11395]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver