สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 79821 ฉ.1 79822 ฉ.2 79823 ฉ.3
ISBN 978-616-04-3783-2
เลขหมู่ 153.42 ย214ฝ 2560
ชื่อคน
 • ยะมะซะกิ, อะกะชิ
 • ชื่อเรื่อง
 • ฝึกคิดเป็นเหตุเป็นผล
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2560
  บรรณลักษณ์ 128 หน้า 245 บาท
  ชื่อชุด
 • ชุด ทักษะการทำงาน ฝึกตั้งแต่วัยเรียน
 • หัวเรื่อง
 • การคิดและความคิด
 • เพิ่มบุคคล
 • อังคณา รัตนจันทร์, ผู้แปล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ยะมะซะกิ, อะกะชิ
 • ฝึกคิดเป็นเหตุเป็นผล
 • ชุด ทักษะการทำงาน ฝึกตั้งแต่วัยเรียน
 • การคิดและความคิด
 • อังคณา รัตนจันทร์, ผู้แปล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  15A79821  153.42 ย214ฝ 2560 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  15A79822  153.42 ย214ฝ 2560 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  15A79823  153.42 ย214ฝ 2560 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11396]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver