สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 79980 ฉ.1 79981 ฉ.2 79982 ฉ.3
ISBN 978-616-7767-93-2
เลขหมู่ 910.4 ส668ส 2560
ชื่อคน
 • สารคดี
 • ชื่อเรื่อง
 • 4 Bloggers In TAIWAN
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ วิริยะธุรกิจ 2560
  บรรณลักษณ์ 239 หน้า 295 บาท
  หัวเรื่อง
 • การท่องเที่ยว
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สารคดี
 • 4 Bloggers In TAIWAN
 • การท่องเที่ยว
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  91A79980  910.4 ส668ส 2560 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  91A79981  910.4 ส668ส 2560 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  91A79982  910.4 ส668ส 2560 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11408]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver